Privatlivspolitik


Formålet med denne privatlivspolitik er at informere dig om de oplysninger, som vi indsamler fra dig når du bruger vores hjemmeside eller i anden sammenhæng. I forbindelse med indsamlingen af oplysningerne, agerer vi som dataansvarlig og vi er derfor, i henhold til loven, forpligtet til at give dig visse oplysninger om os og om, hvorfor og hvordan vi anvender dine oplysninger samt, hvilke rettigheder du har over dine egen oplysninger.

Dataansvarlig

Tarp Boghandel & Kontorforsyning er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din anvendelse af vores hjemmeside eller i når vi i anden sammenhæng har en relation til dig, eksempelvis, hvis du er kunde, potentiel kunde eller samarbejdspartner til os. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige er som følger:

Tarp Boghandel & Kontorforsyning

Nordre Frihavnsgade 29

2100 København Ø

www.tarpboghandel.dk

Tlf.: +4535263334

e-mail: info@tarp.nu

Vi er ikke forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, så eventuelle henvendelser om vores brug af dine personlige oplysninger skal rettes til os via ovenstående kontaktoplysninger.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i følgende tilfælde:

•       Hvis du køber varer i vores webshop

•       Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev

•       Når du bruger vores hjemmeside

•       Når du indsender en forespørgsel via vores hjemmeside

•       Hvis du er kunde hos os

•       Hvis du er leverandør eller samarbejdspartner til os eller på anden vis del af vores netværk

•       Hvis du begærer indsigt i dine personoplysninger

•       Hvis du beder os om ikke at kontakte dig i fremtiden

Hvis du køber varer i vores webshop

Hvis køber varer i vores webshop, indsamler og behandler vi de oplysninger, som er nødvendige for at vi kan udføre den aftalte opgave. Det kan eksempelvis være navn, e-mail, telefonnummer, adresse, CVR nr. samt ordre- og købshistorik. Vi videregiver i nødvendigt omfang dine personoplysninger til tredjeparter, eksempelvis transportfirmaer (PostNord), i det omfang det er nødvendigt for at vi levere den aftalte leverance.

Vores lovlige grundlag for at behandle dine personoplysninger, når du er kunde hos os, er GDPR artikel 6, stk. 1, litra b) kontrakt, idet behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for at vi kan overholde vores kontrakt med dig.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i op til 5 år efter udløb af de regnskabsår, hvor du foretog dit køb. Grundlaget for dette er GDPR artikel 6, stk. 1, litra c) retlig forpligtelse, i det vi i henhold til regnskabslovgivningen har behov for at opbevare dine oplysninger i tilfælde af, at der skulle opstå en tvist om regnskabet.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du os dit navn og din e-mailadresse.

Det gør vi, for at servicen kan fungere, så vi ved hvem, vi skal sende nyhedsbrevene til. Du kan til en enhver tid afmelde vores nyhedsbrev ved at skrive til os direkte på  info@tarp.nu Så afmelder vi dig listen og sletter alle dine oplysninger.

Vi kan dog være nødsaget til alligevel at opbevare nogle af dine oplysninger i en periode. Vi er nemlig forpligtet til at kunne dokumentere, at vi har opfyldt slettepligten. Vi forbeholder os derfor at opbevare dit navn for at kunne dokumentere, at vi har opfyldt vores slettepligt og derved overholder reglerne. Det juridiske grundlag herfor er artikel 5, stk. 2 og 6, stk. 1 litra c i databeskyttelsesforordningen. Vi sletter som minimum din e-mailadresse, så vi videst mulige omfang efterkommer dit ønske om sletning.

Vores lovlige grundlag for at indsamle og opbevare dit navn og din e-mailadresse er det samtykke, du har givet os, da du tilmeldte dig nyhedsbrevet. Det juridiske grundlag herfor er artikel 6, stk. 1 litra a i databeskyttelsesforordningen.
 

Det er ikke et lovkrav, at du skal give os dine personoplysninger, og at vi må opbevare og bruge dem.

Hvis du ikke ønsker at lade os modtage og opbevare dit navn og din e-mailadresse, skal du blot undlade at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Den eneste konsekvens er, at du så ikke kan modtage nyhedsbrevet.

Når du bruger vores hjemmeside

Når du bruger vores hjemmeside til at gennemse vores produkter og services og se de oplysninger, vi stiller til rådighed, bruges en række cookies af os og tredjeparter, som tillader at hjemmesiden fungerer, indsamler nyttig information om besøgende og hjælper os til at gøre din brugeroplevelse bedre.

Nogle af de cookies, vi bruger, er strengt nødvendige for at vores hjemmeside kan fungere og vi beder ikke om dit samtykke til at placere disse på din computer.

For mere information om vores brug af cookies, venligst se vores cookiepolitik [indsæt link til cookiepolitik]

Når du indsender en forespørgsel via vores hjemmeside

 Når du indsender en forespørgsel via kontaktformularen på vores hjemmeside, beder vi dig om dine kontaktoplysninger i form af firmanavn, adresse, navn og e-mail adresse.

Vi anvender disse oplysninger til at besvare din forespørgsel, herunder at give dig eventuelle oplysninger om vores produkter og services, som du har bedt om. Vi kan også vælge at e-maile dig flere gange efter din forespørgsel for at følge op på din interessetilkendegivelse og sikre os, at vi har besvaret din forespørgsel til din tilfredshed. Vi vil gøre dette på grundlag af vores legitime interesse i at give dig nøjagtige oplysninger forud for afgivelse af et tilbud.

Din forespørgsel sendes videre til vores e-mailadresse og opbevares alene i vores e-mail postboks, som er placeret på servere i EU. Forespørgslen behandles efterfølgende udelukkende via mailkorrespondance til den e-mailadresse, som du har oplyst i forbindelse med din forespørgsel.

Vi bruger ikke de oplysninger, du giver os, til at foretage nogen automatiske afgørelser, der kan påvirke dig.

Vi opbevarer e-mail forespørgsler i 1 år før vi sletter dem.

Hvis du er leverandør eller samarbejdspartner til os eller på anden vis del af vores netværk

Hvis du eller din virksomhed er leverandør, samarbejdspartner og/eller på anden vis er en del af vores netværk indsamler vi visitkort informationer (dvs. navn, e-mail, telefonnummer m.v.) for at kunne opbygge samarbejde og relationer mellem dig, vores virksomhed og andre relevante aktører i vores netværk.

Vores lovlige grundlag for at anvende dine personoplysninger er ”legitime interesser”. Dvs. at vores interesse i at behandle oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det. Det juridiske grundlag herfor er artikel 6, stk. 1 litra f i databeskyttelsesforordningen.

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner og dermed lader os indsamle og opbevare dine personoplysninger.

Hvis du begærer indsigt i dine personoplysninger

Hvis du begærer indsigt, foretager vi en fornøden identifikation af dig, før vi udleverer personoplysninger til dig. Det gør vi for at sikre, at vi ikke uberettiget udleverer personoplysninger, som en falsk person har anmodet os om at udlevere.

Det vil i visse tilfælde indebære, at vi anmoder om kopi af dit sundhedskort og/eller billedlegitimation som f.eks. pas eller kørekort. Det er vores vurdering, at det kan være blandt de nødvendige midler til at sikre identiteten og overholde reglerne. Det afhænger dog af situationen, bl.a. hvor godt vores kendskab er til dig.

Vores lovlige grundlag for at modtage yderligere identitetsoplysninger på dig er artikel 5, stk. 2 og 6, stk. 1 litra c i databeskyttelsesforordningen. Det betyder, at lovgivningen opstiller nogle kriterier for, hvordan vi lovligt kan opfylde dit ønske om indsigt.

Hvis du beder os om ikke at kontakte dig i fremtiden

Hvis du beder os specifikt om ikke at rette henvendelse til dig i fremtiden, gemmer vi en kopi af din henvendelse for at registrere dit ønske og overholde det om ikke at blive kontaktet.

Det juridiske grundlag for at modtage yderligere identitetsoplysninger på dig er artikel 5, stk. 2 og 6, stk. 1 litra c i databeskyttelsesforordningen. Det betyder, at lovgivningen opstiller nogle kriterier for, hvordan vi lovligt kan opfylde dit ønske om ikke at blive kontaktet i fremtiden.

Hvis du ikke ønsker at lade os gemme dine personoplysninger, kunne konsekvensen ellers være, at vi kommer til at kontakte dig ved en fejl og imod dit ønske. Yderligere kunne det betyde, at vi ikke kan dokumentere, at vi har efterkommet dit ønske om ikke at blive kontaktet i fremtiden.

Videregivelse af personoplysninger

Vi anvender eksterne databehandlere og dataansvarlige, som har adgang til personoplysninger fra vores hjemmeside og i vores systemer med henblik på at opfylde formålene, hvilket bl.a. er til kunderegistrering i økonomi-system, bogføring, udsendelse af nyhedsbreve og anden markedsføring, som du har givet samtykke til, og til backup samt til brug for levering af din ordre.

Databehandlerne håndterer personoplysninger efter vores instruks og kun til de formål, vi har nævnt her i privatlivspolitikken. Vi har pålagt virksomhederne at være underlagt forskellige sikkerhedskrav, så personoplysningerne behandles fortroligt og forsvarligt.

Andre dataansvarlige virksomheder modtager alene personoplysninger fra os på lovligt grundlag og er selvstændigt forpligtet til at overholde gældende lovgivning.

Videregivelse af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EEØ)

Vi videresender som altovervejende hovedregel ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EEØ. Såfremt dette måtte blive nødvendigt, vil det ske i overensstemmelse med lovgivning, herunder sikring af fornødent grundlag for sikker overførsel.

Opbevaring af dine personoplysninger

Selskabet opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af dine oplysninger. Der kan dog gælde særlige regler, og inden for visse områder er der mulighed for, at dine personoplysninger opbevares i længere tid.  Nedenfor har vi beskrevet, hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger, afhængig af din relation til vores virksomhed.

Hvis du er kunde hos os

Dine personoplysninger gemmes for at vi kan dokumentere vores salg og bogføring over for offentlige myndigheder, hvis det skulle blive aktuelt. Det juridiske grundlag er Bogføringsloven § 10, stk. 1. Bogføringsloven hedder også ” Bekendtgørelse af bogføringslov”.

Derudover gemmes de af hensyn til Forældelsesloven. Det juridiske grundlag herfor er Forældelsesloven § 2 og 3. Forældelsesloven hedder også ” Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Det ønsker vi at kunne dokumentere sammen med relevant korrespondance, der måtte have fundet sted med dig. Vi opbevarer altså dine personoplysninger i forbindelse med dit kundeforhold i op til 5 år.

Hvis du begærer indsigt (det har du ret til)

Vi har ansvaret for at bevise, at vi ikke har skyld i en begivenhed, der krænker dine personrettigheder.

Vi gemmer derfor dine personoplysninger i forbindelse med en indsigtsbegæring i op til 10 år.

Det gør vi, fordi vores erstatningsansvar over for dig løber i op til 10 år, hvis vi udleverer personoplysninger til en forkert person. På den måde kan vi dokumentere, at vi ikke har handlet forkert i forbindelse med en anmodning om indsigt i dine personoplysninger.  

Det juridiske grundlag herfor er Forældelsesloven § 2 og 3 samt databeskyttelsesforordningen artikel 5, stk. 2 og artikel 82, nr. 1-3. Forældelsesloven hedder også ” Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Hvis du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner

Det tager lang tid at opbygge meningsfulde og værdifulde relationer. Derfor gemmer vi som udgangspunkt dine oplysninger i op til 5 år fra vi modtager dine personoplysninger.

Vi sletter oplysningerne tidligere, hvis vi ikke har kunnet hjælpe dig eller din virksomhed inden for 5 år efter, at vi har modtaget dine oplysninger, f.eks. ved at sende en henvisning til dig.

Hvis vi ikke har kunnet hjælpe dig inden da, giver det ikke mening at opbevare dine personoplysninger længere. Så vil vi næppe heller kunne hjælpe dig senere end 5 år ud i tiden.

Hvis vi har et fint samarbejde og gensidigt bistår hinandens virksomheder og kunder, beregnes de 5 år fra vores seneste interaktion med hinanden.

Hvis du beder os om ikke at kontakte dig i fremtiden

Vi gemmer som udgangspunkt din henvendelse i op til 1 år efter, at du har kontaktet os, så vi overholder dit ønske om ikke at blive kontaktet og ikke ved en fejl kommer til at gøre det.

Hvis vi er kunde hos dig

Vi gemmer som udgangspunkt dine oplysninger i op til 5 år efter, at vores kundeforhold med dig/din virksomhed er opstået.

Det gør vi, så vi kan sikre vores rettigheder i tilfælde af, at der opstår tvist om den ydelse, vi har købt af dig og din virksomhed.

Dine rettigheder som registreret

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@tarp.nu . Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@tarp.nu .

Hvis du vil indsende en anmodning om dine personlige oplysninger via e-mail, post eller telefon, skal du bruge kontaktoplysningerne Hvem er vi afsnittet i denne politik.

Din ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Opdateringer til denne privatlivspolitik

Vi gennemgår regelmæssigt denne privatlivspolitik om beskyttelse af personlige oplysninger og opdaterer den fra tid til anden, da vores tjenester og brugen af personoplysninger udvikler sig. Hvis vi ønsker at gøre brug af dine personoplysninger på en måde, vi ikke tidligere har identificeret, vil vi kontakte dig for at give oplysninger om dette og, hvis det er nødvendigt, for at bede om dit samtykke.

Vi opdaterer versionsnummeret og datoen for dette dokument, hver gang det ændres.