Tarp Kontorforsyning

Tarp Kontorforsyning er grund-
lagt i 1995 og er en hyggelig vel-assorteret kontorforsyning. Kontorforsyningen er leverings-dygtig i papir og kontorartikler i både store og små mængder -og servicere store og mindre virk-somheder samt private. Forret-ningen sælger fortrinsvis i mindre pakker og kasser, hvorved der kan opnås nogle gode rabatter.